over ons studenten immigratie contact  
 
Immigratie en de landsverordening
 
De Landsverordening toelating en uitzetting (LTU) stelt dat iedere vreemdeling die toegelaten wil worden tot de Nederlandse Antillen in het bezit dient te zijn van een van overheidswege toegekende verblijfstitel.

Het gehanteerde begrip “toelating tot verblijf" (in de Nederlandse Antillen) in deze Landsverordening toelating en uitzetting (LTU) heeft betrekking op vreemdelingen. Vreemdelingen zijn zij op wie de LTU van toepassing is. Hoofdregel is dat een vreemdeling vergunningplichtig is. Daarop is één uitzondering: hij die van rechtswege is toegelaten. In andere gevallen worden vreemdelingen slechts in de Nederlandse Antillen toegelaten met een vergunning tot (tijdelijk) verblijf.

De meeste personen met de Nederlandse nationaliteit worden van rechtswege toegelaten mits zij voldoen aan de toelatingseisen. Een Nederlander mag op grond van beleid 6 maanden als toerist op Curaçao verblijven. Gedurende zijn toeristisch verblijf mag hij naar werk zoeken en zich oriënteren op het eiland. Hij mag zich echter niet op de werkvloer bevinden of stage lopen.

Indien hij gaat werken of langer wil verblijven, dient hij een aanvraag van rechtswege in te dienen. De Nederlander mag, in tegenstelling tot de vreemdeling, al bij de indiening van zijn aanvraag op het eiland aanwezig zijn. Na indiening van de aanvraag mag de Nederlander tevens op de werkvloer aanwezig zijn in afwachting van de verlening van de "van rechtswege verklaring".
 

   
 
 
Salina Galaries A-204| Curacao | Nederlandse Antillen | T 5999 788 0127 
 
Developed with QwikZite (version 1.12)